DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
AV. LEVENT ÇEŞME
AV. LEVENT ÇEŞME
Giriş Tarihi : 23-02-2021 18:30

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ VE BAŞVURU USULÜ (5)

Geçen haftaki yazımızda incelemeye başladığımız tüketici hakem heyetlerine başvuru sorunlarına devam edeceğiz.

Geçen haftaki yazımızda ifade ettiğimiz üzere başvuru ekinde ispata yarar bilgi ve belgelerin eklenmemiş olması başvurunun kabul edilmemesine bir gerekçe oluşturmayacaktır. Yine bir önceki yazımızda belirttiğimiz üzere, Yönetmeliğin 11'nci maddesinin 2'nci fıkrasında belirtilen zorunlu unsurları taşıyan dilekçenin kabul edilmesi ve kayıtların doğru, eksiksiz ve zamanında Tüketici Bilgi Sistemine girilmesi zorunludur. Sistemin herhangi bir sebeple kullanılamadığı durumlarda elden veya posta yoluyla yapılan başvurular daha sonra sisteme kaydedilmek üzere kabul edilmelidir.

Örneğin aldığı bir ürünün arızalanması nedeni ile tüketici hakem heyetine başvuran tüketicinin faturasını ibraz edememesi, yani ürünün kendisine ait olduğunu ispat edememesi nedeni ile başvuru dilekçesinin kabul edilmemesi mevzuata aykırıdır. Veya abonelik sözleşmesinden kaynaklanan bir uyuşmazlık nedeni ile tüketici hakem heyetine başvurulması halinde abonelik sözleşmesinin başvuru sırasında ibraz edilememesi başvuru dilekçesinin kabul edilmesine engel oluşturmayacaktır. Çünkü tüketici hakem heyeti, Yönetmeliğin 12'nci maddesinin 1'nci fıkrasına göre uyuşmazlık konusuna ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi taraflardan, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan isteyebilecektir.

Tüketici hakem heyeti, eksik veya ihtiyacı olan bilgi ve belgeleri nasıl toplayacaktır?. Tüketici hakem heyeti, eksik veya ihtiyacı olan bilgi ve belgeleri taraflardan, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan isteyebilecektir. İsteme yazısını taahhütlü mektupla göndermesi esastır. Ancak gecikmesi halinde zarar doğabilecek işlerde, gerekçe belirtilmek suretiyle, memur vasıtasıyla tebligat yaptırılmasında bir engel bulunmamaktadır.

Tüketici hakem heyeti istenen bilgi ve belgelerin sunulması için tebliğ tarihinden itibaren en fazla otuz gün süre verir. Ancak talep edilmesi ve tüketici hakem heyeti başkanlığınca uygun görülmesi halinde bu süre uzatılabilecektir.

Tüketici hakem heyeti başkanlığınca istenilen bilgi ve belgelerin verilen süre içinde sunulmaması halinde ne olacaktır.? Mevzuat göre, bu halde dosyadaki mevcut bilgi ve belgeler üzerinden karar verilebilecektir.

Uyuşmazlık konusu, abonelik sözleşmesinden kaynaklanan bir sorun ise başvuru dilekçesinin ekinde varsa sözleşmenin bir suretinin eklenmesi ile başvuru yapılabilmesi kolaydır. Ancak uyuşmazlık konusu bir maldan kaynaklanıyorsa veya haksız fiil niteliğinde bir eylemden kaynaklanıyorsa başvuru nasıl yapılacaktır.? Örneğin, uyuşmazlığın konusu buzdolabı veya çamaşır makinesinin arızalanması ise, arızalanan ürünün başvuru dilekçesi ile tüketici hakem heyetine teslim edilmesi gerekli midir?. Veya elektrik kesintisi nedeni ile derin dondurucu veya buzdolabı içinde bulunan erzakların bozulması halinde bozulan bu erzakların ispatı nasıl yapılacaktır, bozulan bu ürünler başvuru dilekçesi ile birlikte tüketici hakem heyetine teslim edilmesi mi gereklidir? Tüketici iddiasını nasıl ispat etmelidir.?

Uyuşmazlık konusu mal ise malın başvuru dilekçesi ile ibraz edilmesi zorunlu değildir. Uyuşmazlığın incelenmesi sırasında tüketici hakem heyetince bilirkişi raporu alınmasına karar verilirse, uyuşmazlık konusu ürün bilirkişiye teslim edilmelidir.  Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 27'nci maddesinin 3'ncü fıkrasına göre düzenlenecek tutanak ile bilirkişi ürünü teslim almalıdır. 

Bilirkişi, Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan teslim tutanağı örneğine ile malı teslim alabileceği gibi bu tutanağa uygun olarak düzenlenen bir tutanak ile de malı teslim alabilir.                

Tutanakta:

1. Malın teslim tarihi,

2. Teslim anında malın fiziki olarak hangi şartlarda olduğu,

3. Malın çalışıp çalışmadığı,

4. İnceleme sonrasında bilirkişi tarafından malın nerede ve hangi tarihte ilgili kişiye geri verileceği,

5. Malın marka, model, renk ve varsa seri numarası gibi bilgileri, yer almalı ve imzalanarak bir örneği teslim anında tüketici uyuşmazlığının ilgili tarafına imzalatılarak verilmelidir.

Başvuru usulüne dair sorunlara gelecek hafta devam edeceğim.

Görüşmek dileğiyle.

NELER SÖYLENDİ?
@
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA