DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
ÖZEL EĞİTİM UZMANI SENA AYNA
ÖZEL EĞİTİM UZMANI SENA AYNA
Giriş Tarihi : 23-02-2021 18:34

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ NEDİR?

Her çocuk özeldir ve her çocuk bir diğerinden farklıdır. Her çocuğun kendine özgü bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal bir yapısı vardır. Bazı çocuklar bilişsel davranışlarda, duyuşsal motor özelliklerde iletişim becerilerinde ve motor işlevlerinde yetersizlik göstermektedir. Bu gelişim alanlarındaki bir ya da birden fazla yetersizlik çocuğu olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Gelişim alanlarındaki yetersizliklerden dolayı olumsuz yönde etkilenen çocuklarda genel eğitim hizmetleri yetersiz kalmakta ve özel eğitim hizmetlerinde gereksinim duymaktadır.

Özel öğrenme güçlüğü, normal ya da normalin üzerinde zeka düzeyine sahip olan bireylerin bazı eğitsel alanlarda zorluk yaşaması, zihinsel engeli olmamasına rağmen akademik anlamda başarı gösterememesi anlamında kullanılır. Bu bireyler bilinenin aksine zeka düzeyleri düşük değildir. Normal hatta normal üstü zekaya sahiptirler. Bu konuda özellikle vurgulamak gerekir. Çünkü gerek toplumdaki bireyler gerekse de aileler özel öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklarının zeka olarak normal olmadığını düşünebilirler. Fakat özel öğrenme tanısı için en önemli şart bireyin zekasının normal ya da üstü olmasıdır. Bu bireyler herhangi bir fiziksel veya zeka olarak problem olmamasına karşın dinleme, konuşma, okuma-yazma, matematik gibi alanlardaki becerilerin kazanımında ve kullanımında güçlükler yaşayan bireylerdir.  Özgül öğrenme güçlüğünün çeşitleri bulunmaktadır. Bunlar:

Disleksi: Disleksi, okuma güçlüğüdür. Okurken atlama, harfleri sesle uyduramama, anlamı bozma, hızlı okuyamama, harf ya da hecelerin yerini değiştirme, anlamama gibi bir takım özellikleri vardır.

Disgrafi: Disgrafi, yazma güçlüğüdür. Yazım hataları, yazmada düzensizlik, bazı harf ya da heceleri yanlış yazma, bazı harfleri tersten yazma, b-d, m-n, ı-i, d-t gibi harfleri karıştırma, sözcükler arası boşluk bırakmadan yazma gibi bozukluklara rastlanabilir.

Diskalkuli: Diskalkuli ise aritmetik bozukluktur. Matematik terimlerini, sayıları, sembolleri tanımlayamama, problem çözümünde izlenecek adımlara karar verememe, eldeli sayıları toplamayı unutma, çarpım tablosunda sınıfından geride kalma şeklinde görülen bir bozukluktur.

Özel öğrenme güçlüğü konusu çeşitli ülkelerde araştırılıp inceleniyor. Ancak ülkemizde hala gerek sağlık gerekse eğitim alanında yeterince tanınmıyor. Bu nedenle öğrenme güçlüğü çeken çocuklar ve gençler , eğitim sırasında anlaşılmıyor , kabul görmüyor , başaramıyor ve örseleniyorlar . Özel öğrenme güçlüğü çekenler özel eğitim ve psikoterapi tekniklerinin kullandığı bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) uygulandığında güçlüklerini aşabilirler ve sorunlarını farklılık-özellik olarak yaşayabilirler. Öğrenme güçlüğü çeken ünlü ve başarılı kişiler bulunmaktadır.

Bunlar:

-Albert Einstein

-Leonardo da Vinci

-Sir Winston Churchill

-Auguste Rodin

-Picasso

-Tom Cruse

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Özel öğrenme güçlüğünün birtakım belirtileri bulunmaktadır.

Bunlar:

 0-6 Yaş Aralığındaki Belirtileri:

-Konuşmada gecikme

- Kelimeleri yanlış söyleme

-Kelimeleri bulmakta güçlük ( örneğin; tencere demek istediğinde “yemek pişirilen şey” diyebilir)

-İlgilenmediği aktivitelere karşı ilgisiz olma

-Sayı sayarken sırasını karıştırma

-Renk kavramını öğrenmekte zorluk

-Renkleri karıştırma

-Kendinin ya da başkasının sağını solunu karıştırma

-Kavramlardaki zıtlıkları öğrenmede sorun yaşama

-Benzerlikleri kolay fark edememe

-Ellerden birinin baskınlaşmaması(sağlık-solaklığın olmaması)

-İnce motor becerilerde (el ve parmak kasları becerileri) yaşıtlarından zayıf olma

-Yönergelere(bak,gel,al..gibi) dikkat edememe

-Sözcüklerin harflerini değiştirmek ( portakala porkatal, makasa kamas gibi)

-Oyunlardan çabuk sıkılmak

-Kafiye bulmakta zorlanma (şeker-teker gibi)

-Sanki aynadan yansırmış gibi şekilleri, harfleri ve sayıları ters çizme

-Boyama yerine karalama yapma

-Şekilleri basit şekilleri kopyalayamama(daire kare üçgen),

-Taşırmadan boyama yapamama

- Bisiklete binme gibi ardışık motor faaliyetleri yapamama

- Çabuk sıkılıp, yarım bırakma

-Genelde ayakkabı,tişört,eldiven  gibi giysileri ters giyme gibi belirtileri bulunmaktadır.

İlkokul Dönemindeki Belirtileri:

-Zekanın normal ya da normal üstü olması

-Okul başarısında gösterdiği performansın beklenenden düşük olması

-Okuma gerektirmeyen derslerde çok daha başarılıyken okuma gerektiren derslerde daha az başarı göstermesi

-Olması gerekenden daha yavaş okuma

-Heceleyerek okuma

-Harfleri yazarken ve okurken karıştırabilme (ou-oö-uü-öü-pb-bd-sş gibi)

- Bazı heceleri ters okuma (el-le, eli-ile.. gibi)

-Yazarken kelimeleri ters yazma

-Okurken ve yazarken harf, hece atlama

- Kelimenin sonlarını uydurarak yuvarlayarak okuma

- Okurken noktalama işaretlerinde duraklamama

-Özellikle okumaya karşı isteksizlik

- Başkasının okuduğundan daha iyi anlama

-Okuma-yazmayla ilgili ödevlerinden kaçınma

-Yazarken noktalama işaretlerini atlama

-Yavaş yazma

-Okunmakta zorlanacak şekilde bozuk bir yazı ile yazma

-Tahtada yazılanları defterine geçirmekte zorlanma

-Ödevlerini eksik alma

- Ödev yapmakta  isteksizlik

- Ödev yaparken sık yardım isteme

-Sık sık dört işlem hatası yapma; -,+,x işaretlerini karıştırıp çıkarma yerine toplama, toplama yerine çarpma yapma

-Sayıları tersten okuma (41-14…gibi)

-Çarpım tablosunu öğrenmekte büyük ölçüde zorlanma,

-Bölme işlemine ters yönden başlama

-Kendine göre kısa metodlara başvurma

- Kafadan işlem yapmaya çalışma

- Toplama işlemine ters taraftan başlama

-Eldeleri unutma

- Günleri, ayları sırasıyla saymakta zorlanma

- Alfabeyi sayarken sırasını karıştırma

- Olay ya da öyküleri sıralamakta güçlük çekme

- Yolunu bulmakta zorlanma

- Jest ve mimikleri anlayıp yorumlamakta zorluk

-Yanlış yapmaktan korkma

-Mesafe tahminin yapamama, karıştırma

- Yıl, ay, gün gibi kavramları karıştırma (hangi gün, yıl ,ay, mevsimde olduğumuzu bilmeme) gibi belirtileri bulunmaktadır.

Bu belirtiler özel öğrenme güçlüğü (disleksi, disleksia) riski taşıyan çocuklarda sık görülen özelliklerdir. Bu belirtilerden birkaçını gösteren çocuğa yaşıtları düzeyine erişmesi için destek eğitim verilmelidir. Erken tanı konulduğu ve yardım aldığı oranda çocuklar yaşıtlarına yetişebilmekte ve gerçek potansiyellerini gösterebilmektedirler.

 ERKEN TANININ ÖNEMİ

5-7 yaş okuma öğrenme yeteneğinin geliştiği dilimdir. Bu nedenle riskli çocukları özellikle okul öncesi dönemde dikkatle izlenmesi gerekir. Genellikle özel öğrenme güçlüğü, öğrenme bozukluğu ilkokula başlayınca ortaya çıkar. Ancak okul öncesi dönemde erken belirti gösteren çocukları öğrenme bozukluğu açısından değerlendirilmesi, erken tanı ve terapi için önem taşır. Öğrenme bozukluğu olan vakalarla ülkemizde yapılan bir araştırmada yalnızca %6.6 oranında doğru tanı konulduğu belirlenmiştir. Bu bulgular, konunun çok iyi bilinmediğini ve ailelerin konunun uzmanını bulmakta güçlük çektiklerini düşündürmektedir. Sorunun aile tarafından fark edildiği yaş ile öğrenme bozukluğu tanısının konulduğu yaş arasındaki fark anlamlıdır. Erken tanı konulduğu ve yardım aldığı oranda çocuklar yaşıtlarına yetişebilmekte, gerçek potansiyellerini gösterebilmektedirler. Bu bulgu, bu çocukların erken tedaviden yararlanma fırsatını kaçırdığını da göstermektedir.

AİLELER NE YAPABİLİR ?

Biliyoruz ki, eğitimin temeli ailede başlar ve okulda devam eder. Onları en iyi tanıyan sizlersiniz. Öncelikle çocuğunuzda eğitsel bir güçlük olduğunu fark ettiğinizde mutlaka öğretmeni ile görüşmelisiniz. Özel öğrenme güçlüğü tanısı alan bir çocuğunuz olduğunda kesinlikle bununla barışık olmalısınız, durumu olduğu gibi kabul etmeniz gerekmektedir.  Bunu kabul edip çocuğunuza daha faydalı nasıl olabileceğinizi araştırırsanız çocuğunuza daha fazla yardımcı olursunuz. Böylece özgüvenini de artırırsınız. Çocuğunuza karşı tutarlı olmalısınız. Başka piskolojik sorunları olduğunu düşündüğünüzde görmezden gelmemeli yardım almalısınız. Çalıştığı ortamda dikkatini dağıtıcı nesneleri kaldırarak, çocuğunuza bazı ufak görevler vererek bunu başardığında onu ödüllendirerek, dikkatini artıracak egzersizler yaptırarak, davranış değiştirme tekniğini kullanarak, olumsuzdan ziyade olumlu yönlerine dikkat çekerek çocuğunuza yardım edebilir, onu kendisiyle ve eğitimiyle daha barışık hale getirebilirsiniz.

Bizlerin öncelikli görevi, siz ailelerimize içinde bulunduğunuz zor durumu kabullenmede yardımcı olmak, çocuklarımızın gelişim alanları hakkında bilgi sahibi olma ve bunları geliştirme becerilerini nasıl destekleyeceğimizi aktarma, davranışlarında ve toplumsal becerilerinde nasıl destek olabileceğiniz konusunda destek sağlamaktır.

UNUTMAYIN! ZEKA GERİLİĞİ DEĞİL 'ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ'.

NELER SÖYLENDİ?
@
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA