DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
FİZYOTERAPİST -TUĞBA POLAT
FİZYOTERAPİST -TUĞBA POLAT
Giriş Tarihi : 06-04-2021 20:25

DİZ OSTEOARTRİTİ

Dejeneratif eklem hastalığı olan osteoartrit halk arasında kireçlenme olarak bilinmektedir. Osteoartrit vücutta herhangi bir eklemi etkileyebilir. En sık etkilenen eklemlerden birisi de diz eklemidir. Diz eklemi oldukça kompleks bir yapıda olan ve gün içerisinde her daim aktif halde çalışan bir eklemdir. Bu neden zamanla diz ekleminde bir takım sağlık sorunları yaşanabilmektedir. En sık yaşanan sorun ise kireçlenme problemidir. 
Genelde orta ve daha ileri yaşlarda yaşanan diz osteortriti eklemin yapısını ve fonksiyonlarını kaybederek pürüzsüzlüğünü kaybetmesi durumudur. Osteoartrit eklemde yıpranmaya bağlı gelişen bir sürecin sonucudur. Eklem sıvısı azalır, kıkırdak yapısı bozulur ve kemik yapı ortaya çıkar. Eklem arası boşluk daralır ve eklemi oluşturan kemik yapılar temas etmeye başlar. Eklemde hareketle ses gelmeye başlar. Bu olaylar dizde oluşurken her aşamada ağrı başta olmak üzere hareket kısıtlılığı ve dizlerde içe içe doğru dönme şeklinde varus dediğimiz şekil bozukluğu gelişir. Yaşlanan eklemlerin kendini yenileme kapasitesi zamanla azalır ve ortaya çıkan küçük hasarların tamamen iyileşmesi oldukça güçleşir. Küçük iltihapların süreklilik hâline dönüşmesi durumunda, aşınma daha da hızla ilerleyip sonunda yanındaki kemiklere de zarar verir. 


Osteoartrit riskini arttıran faktörler nelerdir?
Yaş: Osteoartrit orta ve ileri yaşın hastalığıdır. 40 yaşından önce görülmesi nadirdir. Yaşlanma ile eklem kıkırdağında değişiklikler oluşur ve buna bağlı olarak dayanıklılığı azalır. Bu nedenle yaş ilerledikçe osteoartrit görülme sıklığı artar. 
Cinsiyet: Kadınlarda osteoartrit gelişme ihtimali daha yüksektir. Özelikle menopoz sonrası dönemde daha ciddi seyretmektedir. 
Kalıtım: Kıkırdak içeriğindeki maddeler kalıtımsal olarak belirlenmektedir. Bu nedenle de osteoartritte kalıtımsal faktörlerin rol oynadığı bilinmektedir.
Obezite: Eklemde kıkırdak hasarını tetikleyen en önde gelen neden obezitedir. Ekleme aşırı yük binmesi eklem kireçlenmesinin hızlı gelişmesine ve ağır seyretmesine sebep olur. 
Meslek: Uzun süre ayakta kalan ve uzun süre dizin bükülü olmasını gerektiren işlerde çalışan insanlarda diz osteortritinin daha sık olduğu görülmüştür. 
Geçirilmiş travmalar ( kaza, yaralanmalar ve kırıklar), sistemik hastalıklar(diyabet, romatoid artrit vs.) genetik geçiş, steroid veya eklem kıkırdağına zarar verecek bazı ilaçların uzun süre kullanılması da diz osteoartrit riskini arttırmaktadır.
Sigaranın kireçlenme riskini arttırdığını destekleyen analizler yanında sigara kullanan kişilerde nikotinin kondrositlerin sentez aktivitesini fizyolojik düzeyde arttırdığına işaret eden araştırmalar da bulunmaktadır.
Osteoartrit ile yüksek tansiyon, hiperürisemi ve diyabet arasında ilişki tespit edilmiştir. Diyabet eklem beslenmesinin bozulması ve nöropati sonucu duyusal uyaranların azalması ikincil osteoartrit gelişimine zemin hazırlamaktadır.
Fiziksel aktivite azlığı: Uygun ve yeterli egzersiz yapılmadığında osteoartrit riski artmaktadır. Diz eklemine bağlanan kaslarda zayıflık varsa eklem daha fazla yük taşıyacağı için osteoartrit kaçınılmazdır. 
Osteoartritte belirtiler nelerdir?
Ağrı: Osteoartritin ilk dönemlerinde ekleme aşırı yük bindiren ve zorlayan aktiviteler sonrasında artar ve istirahat ile azalır.  Osteoartrit ilerledikçe minimal hareketle ve istirahat sırasında ağrı olmaya başlar.  Ağrı kişiyi uykudan uyandırabilir. Bu durum uykudayken kasların gevşek olması ve eklem fonksiyonu üzerinde destek ve kontrol mekanizmalarının işlemeyişi sonucu olabilir. 
Eklem sertliği: Genellikle sabahları ilk kalktığımızda ve gün içerisinde uzun süre hareketsizlik dönemlerinden sonra  görülür. Süresi 15- 30 dakikayı geçmez. 
Eklem hareket açıklığının azalması: Kıkırdaktaki harabiyete bağlı gelişen eklem yüzlerinin uygunsuzluğu, ağrıya bağlı kas spazmı ve kısalıklar,sonradan oluşmuş  kemikçik yapılar ya da serbest cisimciklerin mekanik engellemesinden dolayı eklem hareketlerinde kısıtlılık gelişir. 
Krepitasyon ve krakman: Eklem kıkırdağı kaybı ve eklem yüzeyi düzensizliği eklem hareketi sırasında çıtırtı seslerinin oluşmasına neden olur. 
Eklem  şekil bozuklukları: Eklemin içe dönmesi dediğimiz varus eklemin dışa dönmesi dediğimiz valgusa nispeten daha fazladir.  Bağların zayıflığı ve gevşekliği sonucunda ise ileriki dönemlerde travmaların oluşma riski artar. 


 
Kas güçsüzlüğü: Kaslar eklemlerin fonksiyonlarında önemli rol oynarlar. Osteoartritte ağrıdan dolayı eklem daha az kullanılır. Ağrı refleks olarak kas spazmına ve eklem hareket açıklığında azalmaya neden olur. Bu durum kasların inaktivasyonuna neden olur. Bundan dolayı eklem stabilizasyonu bozulan diz daha kolay travmatize olur. Böylece oluşan irritasyon ağrıyı daha da arttırır. Bu kısır döngü halinde devam ederek kaslarda ilerleyici bir fonksiyon kaybı ve zayıflığa yol açar. 
Osteoartritte tedavi yöntemleri nelerdir?
Diz osteoartriti tedavisinde amaç ağrı ve tutukluluğun giderilerek yaşam kalitesinin arttırılması, eklem fonksiyonlarının korunması ve iyileştirilmesi, kas gücünün korunması ve geliştirilmesi, sakatlıkların önlenmesi veya düzeltilmesi ve tedavi komplikasyonlarının önlenmesidir. Çoğunlukla önerilen tedavi algoritması şu şekildedir.
1) Tetikleyici faktörlerin düzeltilmesi:  Ekleme aşırı yük bindiren aktiviteler ve bunlardan kaçınma yolları hakkında kişinin bilgilendirilmesi sadece ağrıyı azatmakla kalmaz ileride oluşabilecek hasarı da önler. Bu amaçla kişilerin uzun süre ayakta durmamaları , çömelmemeleri ve diz üstüne çökmemeleri istenir. Sandalye boyunun arttırılması, tuvaletin yükseltilmesi, merdiven kullanımının azaltılması gibi ev içinde düzenlemeler yapılması önerilir.
2) İstirahat: Hasarlı eklemin aşırı kullanımı hem semptomları hem de başlamış olan dejeneratif süreci olumsuz etkiler.  Bu nedenle İstirahat ve mekanik travmatik etkilerden korunma tedavinin önemli bir parçasıdır.
3) Eklem koruma teknikleri: Diz ekleminin instabilitesine yol açan durumlarda kollateral destekli dizlikler, iç ve dış eklem stresini azaltarak faydalı olabilirler. Diz ekleminin iç veya dış kompartmanını etkileyen durumlarda ayakkabı tabanına yerleştirilecek iç ve dış topuk kamaları alt bacak açılarını ve ekleme binen yüklerin dağılımını değiştirerek belirgin semptomatik düzelme sağlayabilirler. Ayrıca diz breysleri ile dize dış destek sağlanarak eklem şekil bozuklukları önlenebilir. Diz kapağı eklem osteoartritinde diz kapağı bantlaması kısa dönemde ağrının %25 azalmasını sağlar. Baston, yürüteç gibi basit yürüme cihazları aşırı eklem yükünü azaltarak ağrıyı azaltır.


4) Diyet: Obezite en sık görülen değiştirilebilir risk faktörü olduğu için yük taşıyan eklemlerin osteoartritinde kilo verdirilerek ekleme binen mekanik stres azaltılıp süreç yavaşlatılabilir.
5) Medikal Tedavi: Osteoartritin en önemli semptomu olan ağrıyı azaltmak ve inflamasyon gidermek için çeşitli farmakolojik tedavi seçenekleri mevcuttur. 
6) CerrahiTedavi: Medikal ve  FTR yaklaşımları ile tedavi edilemeyen osteoartritli kişilerde bir başka yaklaşım da cerrahi tedavidir. Ekleminize yönelik en uygun cerrahi tedavi ortopedi uzmanı hekimlerce gerçekleştirilir. Çeşitli cerrahi yaklaşımlar söz konusu olabilir ve cerrahi sonrasında kişinin en kısa zamanda hareketlendirilmesi, yürütülmesi ve günlük yaşamında bağımsız olabilmesi için aktif bir rehabilitasyon programı uygulanmalıdır. 
7) Fizik tedavi ve rehabilitasyon: Fizyoterapist tarafından kişinin genel durumu ve osteoartritli eklemin durumu göz önüne alınarak her kişi için özgün bir tedavi planı hazırlanır. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarında kişinin durumuna göre yüzeyel sıcak ve soğuk uygulamalar, masaj, derin ısıtıcılar, hidroterapi, elektroterapi, TENS, manuel terapi ve tedavi edici egzersizlerden oluşan bir program hazırlanır.


Öneriler:  
-Dik durmaya çalışınız. Dik duruş boyun, bel, kalça ve diz eklemlerini korur.  -Tezgah yüksekliklerini öne eğilmenize gerek kalmayacak şekilde ayarlayınız.  -Alçak sandalye oturup kalkarken diz ve kalçaya fazla yük binmesine neden olur.  -Kolçaklı ve yüksek sandalye tercih ediniz.  -Ağırlıkları yerden gövdenize yakın tutarak kaldırınız. 
-Yerden herhangi bir şey alırken dizlerinizi bükerek eğiliniz.  
-Eklemleri zorlamamak için yardımcı aletler (Ör:Kavanoz açacağı,dolap kapaklarını açmak için ilmikler, uzun saplı ayakkabı çekecekleri, uzanmak-yakalamak için maşalar vb) kullanınız. 
-Uzun yolculuklarda sık mola vererek yürümeye çalışınız. -Kalça ve diz gibi vücut ağırlığını taşıyan eklemlerde sorununuz varsa  baston kullanarak ekleme binen yükü azaltınız.  -Ayaklarınızı kavrayan, koruyan, tabanı kaymayan ayakkabıları tercih ediniz.
Kişiye  özel  tedavi programı için fizyoterapistinize danışın. Sağlıkla kalın.

NELER SÖYLENDİ?
@
Esorway 3 hafta önce
Ndytag Surgery also might be palliative. https://newfasttadalafil.com/ - Cialis Cialis Uzqhlw MODERN MEDICINE At the end of the war Fleming returned to to his research post at StВ  Marys. https://newfasttadalafil.com/ - Cialis Tablet Viagra
FİZYOTERAPİST -TUĞBA POLAT

FİZYOTERAPİST -TUĞBA POLAT

DİĞER YAZILARI
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper Lig Ahmet Çalık SezonuOP
 • 1Trabzonspor3881
 • 2Fenerbahçe3873
 • 3Konyaspor3868
 • 4Başakşehir FK3865
 • 5Alanyaspor3864
 • 6Beşiktaş3859
 • 7Antalyaspor3859
 • 8Fatih Karagümrük3857
 • 9Adana Demirspor3855
 • 10Sivasspor3854
 • 11Kasımpaşa3853
 • 12Hatayspor3853
 • 13Galatasaray3852
 • 14Kayserispor3847
 • 15Gaziantep FK3846
 • 16Giresunspor3845
 • 17Çaykur Rizespor3836
 • 18Altay3834
 • 19Göztepe3828
 • 20Yeni Malatyaspor3820
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
BURÇ YORUMLARI
 • KOÇ
  Koç Burcu
 • BOĞA
  Boğa Burcu
 • İKİZLER
  İkizler Burcu
 • YENGEÇ
  Yengeç Burcu
 • ASLAN
  Aslan Burcu
 • BAŞAK
  Başak Burcu
 • TERAZİ
  Terazi Burcu
 • AKREP
  Akrep Burcu
 • YAY
  Yay Burcu
 • OĞLAK
  Oğlak Burcu
 • KOVA
  Kova Burcu
 • BALIK
  Balık Burcu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA
mersin escort fethiye escort Aydın escort muğla escort tekirdağ escort manisa escort balıkesir escort konyaaltı escort alanya escort manavgat escort didim escort kemer escort aksaray escort burdur escort kırklareli escort kastamonu escort adıyaman escort belek escort trabzon escort elazığ escort ordu escort kütahya escort ısparta escort rize escort maraş escort yalova escort giresun escort yozgat escort tokat escort şanlıurfa escort sivas escort batman escort erzurum escort sinop escort kırşehir escort karaman escort kırıkkale escort bolu escort amasya escort niğde escort uşak escort edirne escort çorum escort osmaniye escort zonguldak escort van escort erzincan escort söke escort nazilli escort kuşadası escort efeler escort didim escort çine escort bodrum escort fethiye escort marmaris escort dalaman escort menteşe escort milas escort ortaca escort seydikemer escort çerkezköy escort çorlu escort ergene escort kapaklı escort malkara escort süleymanpaşa escort akhisar escort alaşehir escort salihli escort şehzadeler escort soma escort turgutlu escort yunusemre escort bandırma escort altıeylül escort ayvalık escort bigadiç escort burhaniye escort gönen escort karesi escort susurluk escort ayvacık escort biga escort çan escort gelibolu escort yenice escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort yomra escort karakoçan escort kovancılar escort altınordu escort fatsa escort perşembe escort ünye escort tavşanlı escort simav escort domaniç escort eğirdir escort yalvaç escort ardeşen escort cayeli escort fındıklı escort pazar escort afşin escort dulkadiroğlu escort Elbistan escort onikişubat escort pazarcık escort türkoğlu escort altınova escort çiftlikköy escort çınarcık escort bulancak escort espiye escort eynesil escort görele escort piraziz escort tirebolu escort yağlıdere escort sorgun escort sarıkaya escort çayıralan escort boğazlıyan escort akdağmadeni escort erbaa escort niksar escort turhal escort zile escort viranşehir escort suruç escort siverek escort karaköprü escort haliliye escort eyyübiye escort akçakale escort zara escort Yıldızeli escort suşehri escort şarkışla escort gemerek escort kozluk escort sason escort aziziye escort horasan escort oltu escort palandöken escort yakutiye escort ayancık escort boyabat escort gerze escort kaman escort mucur escort ermenek escort sarıveliler escort keskin escort yahşihan escort gerede escort göynük escort mengen escort mudurnu escort göynücek escort gümüşhacıköy escort merzifon escort suluova escort taşova escort bor escort çamardı escort ulukışla escort banaz escort eşme escort sivaslı escort havsa escort ipsala escort keşan escort osmancık escort sungurlu escort bahçe escort hasanbeyli escort kadirli escort toprakkale escort alaplı escort çaycuma escort ereğli escort kilimli escort başkale escort ipekyolu escort özalp escort tuşba escort kemah escort refahiye escort tercan escort üzümlü escort adana escort adapazarı escort adıyaman escort afşin escort afyon escort ağrı escort ahlat escort akçaabat escort akçakale escort akçakoca escort akdeniz escort akhisar escort aksaray escort akşehir escort aksu escort akyazı escort alanya escort alaşehir escort aliağa escort altıeylül escort altınordu escort amasya escort anamur escort ankara escort antakya escort antalya escort araklı escort ardahan escort ardeşen escort arnavutköy escort atakum escort avanos escort avcılar escort aydın escort ayvacık escort ayvalık escort aziziye escort babaeski escort bafra escort bağcılar escort bağlar escort balıkesir escort bandırma escort bartın escort batıkent escort batman escort battalgazi escort bayburt escort belek escort besni escort beylikdüzü escort beyşehir escort biga escort bilecik escort bingöl escort birecik escort bismil escort bitlis escort bodrum escort bolu escort bor escort bornova escort boyabat escort bozüyük escort buca escort bucak escort bulancak escort bulanık escort bünyan escort burdur escort bursa escort çan escort çanakkale escort canik escort çankaya escort çankırı escort çarşamba escort çayeli escort çekmeköy escort çerkeş escort çerkezköy escort çeşme escort ceyhan escort çivril escort çorlu escort çorum escort çubuk escort çukurova escort çumra escort dalaman escort darıca escort datça escort davutlar escort defne escort denizli escort derince escort develi escort didim escort digor escort dinar escort diyadin escort diyarbakır escort doğanşehir escort doğubayazıt escort dörtyol escort dulkadiroğlu escort düzce escort edirne escort edremit escort efeler escort elazığ escort elbistan escort emirdağ escort erbaa escort erdemli escort ereğli escort erenler escort ergani escort ergene escort erzincan escort erzurum escort escort esenler escort eskil escort eskişehir escort espiye escort eyyübiye escort fatih escort fatsa escort fethiye escort finike escort fındıklı escort gaziantep escort gaziemir escort gebze escort gediz escort gelibolu escort gemerek escort gemlik escort gerede escort giresun escort gölbaşı escort gölcük escort görele escort görükle escort göynük escort gümbet escort gümüşhane escort güngören escort güroymak escort gürsu escort hakkari escort haliliye escort hatay escort haymana escort horasan escort iğdır escort ilgaz escort i̇lkadım escort i̇negöl escort i̇skenderun escort isparta escort i̇stanbul escort i̇zmir escort i̇zmit escort i̇znik escort kadirli escort kadıköy escort kağıthane escort kağızman escort kahta escort kaman escort kangal escort kapaklı escort karabük escort karacabey escort karahayıt escort karaköprü escort karaman escort karatay escort karesi escort kars escort karşıyaka escort kartal escort kaş escort kastamonu escort kaynaşlı escort kayseri escort keçiören escort kemer escort kepez escort keşan escort keskin escort kestel escort kilis escort kırıkhan escort kırıkkale escort kırkağaç escort kırklareli escort kırşehir escort kızıltepe escort kocaeli escort kocasinan escort konak escort konya escort konyaaltı escort körfez escort korkuteli escort köyceğiz escort kozan escort kumluca escort kumru escort kuşadası escort kütahya escort lara escort lüleburgaz escort malatya escort malazgirt escort malkara escort maltepe escort mamak escort manavgat escort manisa escort maraş escort mardin escort marmaris escort melikgazi escort menemen escort menteşe escort meram escort mersin escort merzifon escort mezitli escort milas escort mucur escort mudanya escort mudurnu escort muğla escort muratpaşa escort muş escort mut escort nazilli escort nevşehir escort niğde escort niksar escort nilüfer escort nizip escort nurdağı escort ödemiş escort of escort oltu escort onikişubat escort ordu escort orhangazi escort ortahisar escort ortaköy escort osmancık escort osmangazi escort osmaniye escort palandöken escort pamukkale escort pamukova escort patnos escort payas escort pazar escort pazarcık escort pendik escort polatlı escort rize escort safranbolu escort şahinbey escort sakarya escort salihli escort samandağ escort samsun escort sandıklı escort şanlıurfa escort sapanca escort sarıçam escort sarıkamış escort sarıyer escort şarkışla escort şehitkamil escort selçuklu escort selim escort serdivan escort serik escort seyhan escort siirt escort silifke escort simav escort sincan escort sinop escort şişli escort sivas escort siverek escort şırnak escort söğüt escort söke escort soma escort sultangazi escort suluova escort sungurlu escort sur escort suruç escort suşehri escort susurluk escort talas escort tarsus escort taşova escort tavşanlı escort tekirdağ escort terme escort tire escort tirebolu escort tokat escort torbalı escort toroslar escort trabzon escort turgutlu escort turhal escort türkoğlu escort tuzla escort ulus escort ümraniye escort ünye escort ürgüp escort urla escort uşak escort üsküdar escort üzümlü escort van escort varto escort viranşehir escort yahşihan escort yahyalı escort yakutiye escort yalova escort yatağan escort yenişehir escort yeşilyurt escort yıldırım escort yıldızeli escort yomra escort yozgat escort yunusemre escort yüreğir escort zara escort zeytinburnu escort zile escort zonguldak escort
Tekirdağ mutlu son Adana mutlu son Mersin mutlu son Bursa mutlu son Muğla mutlu son Balıkesir mutlu son Kocaeli mutlu son İstanbul mutlu son Ankara mutlu son Antalya mutlu son İzmir mutlu son Denizli mutlu son Çanakkale mutlu son Sakarya mutlu son Manisa mutlu son istanbul mutlu son ankara mutlu son izmir mutlu son bursa mutlu son antalya mutlu son adana mutlu son konya mutlu son şanlıurfa mutlu son gaziantep mutlu son kocaeli mutlu son mersin mutlu son diyarbakır mutlu son hatay mutlu son manisa mutlu son kayseri mutlu son samsun mutlu son balıkesir mutlu son maraş mutlu son van mutlu son aydın mutlu son tekirdağ mutlu son sakarya mutlu son denizli mutlu son muğla mutlu son bağcılar mutlu son bahçelievler mutlu son esenler mutlu son esenyurt mutlu son kadıköy mutlu son kağıthane mutlu son kartal mutlu son küçükçekmece mutlu son maltepe mutlu son pendik mutlu son sultangazi mutlu son ümraniye mutlu son üsküdar mutlu son aliağa mutlu son alsancak mutlu son bayraklı mutlu son bornova mutlu son buca mutlu son çeşme mutlu son çiğli mutlu son gaziemir mutlu son karşıyaka mutlu son konak mutlu son menemen mutlu son ödemiş mutlu son torbalı mutlu son çankaya mutlu son keçiören mutlu son mamak mutlu son polatlı mutlu son sincan mutlu son alanya mutlu son belek mutlu son kaş mutlu son kemer mutlu son korkuteli mutlu son lara mutlu son manavgat mutlu son serik mutlu son side mutlu son didim mutlu son efeler mutlu son kuşadası mutlu son nazilli mutlu son altıeylül mutlu son bandırma mutlu son edremit mutlu son karesi mutlu son susurluk mutlu son gemlik mutlu son gürsu mutlu son inegöl mutlu son mudanya mutlu son nilüfer mutlu son osmangazi mutlu son yıldırım mutlu son biga mutlu son çan mutlu son gelibolu mutlu son adıyaman mutlu son afyon mutlu son ağrı mutlu son aksaray mutlu son amasya mutlu son ardahan mutlu son artvin mutlu son bartın mutlu son batman mutlu son bayburt mutlu son bilecik mutlu son bingöl mutlu son bitlis mutlu son bolu mutlu son burdur mutlu son çanakkale mutlu son çankırı mutlu son çorum mutlu son düzce mutlu son edirne mutlu son elazığ mutlu son erzincan mutlu son erzurum mutlu son eskişehir mutlu son giresun mutlu son gümüşhane mutlu son ığdır mutlu son ısparta mutlu son karabük mutlu son karaman mutlu son kastamonu mutlu son kilis mutlu son kırıkkale mutlu son kırklareli mutlu son kırşehir mutlu son uşak mutlu son kütahya mutlu son malatya mutlu son mardin mutlu son nevşehir mutlu son niğde mutlu son ordu mutlu son trabzon mutlu son osmaniye mutlu son rize mutlu son siirt mutlu son sinop mutlu son sivas mutlu son tokat mutlu son karahayıt mutlu son pamukkale mutlu son nizip mutlu son şahinbey mutlu son şehitkamil mutlu son antakya mutlu son defne mutlu son iskenderun mutlu son darıca mutlu son gebze mutlu son gölcük mutlu son izmit mutlu son körfez mutlu son akşehir mutlu son beyşehir mutlu son ereğli mutlu son karatay mutlu son meram mutlu son selçuklu mutlu son akhisar mutlu son alaşehir mutlu son soma mutlu son turgutlu mutlu son akdeniz mutlu son anamur mutlu son erdemli mutlu son mezitli mutlu son silifke mutlu son tarsus mutlu son toroslar mutlu son yenişehir mutlu son bodrum mutlu son dalaman mutlu son fethiye mutlu son köyceğiz mutlu son marmaris mutlu son menteşe mutlu son milas mutlu son adapazarı mutlu son serdivan mutlu son atakum mutlu son çarşamba mutlu son ilkadım mutlu son eyyübiye mutlu son siverek mutlu son viranşehir mutlu son çerkezköy mutlu son çorlu mutlu son erbaa mutlu son