YEREL
Giriş Tarihi : 02-06-2022 20:12

“Üçüncü Sanayi Sitesi Yapımı Kamu Yatırımı Değil Özel Mülkiyete Geçecek Bir Yatırım”

“Üçüncü Sanayi Sitesi Yapımı Kamu Yatırımı Değil Özel Mülkiyete Geçecek Bir Yatırım”

ZMO Elazığ İl Temsilcisi Mehmet Karaca, Üçüncü Sanayi Sitesinin yapılacağı alanla ilgili yaşanan tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ziraat Mühendisleri Odası Elazığ Şube Başkanı Mehmet Karaca, Elazığ’da üçüncü karma sanayi sitesinin nereye yapılmasıyla alakalı yapılan tartışmalarla ilgili açıklamada bulundu.

 “KARMA SANAYİ SİTESİ YAPIMI, KAMU YATIRIMI KAPSAMINA GİRMEMEKTE”

ZMO Elazığ İl Temsilcisi Mehmet Karaca yaptığı açıklamada, “Son günlerde kamuoyunda Elazığ Üçüncü Karma Sanayi Sitesi yapımıyla ilgili olarak yapılacak yer tartışılmaktadır. Basından aldığımız bilgilere göre bu amaçla Elazığ İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü tarafından Bağdere (Ancuz) Köyü sınırları içerisinde bulunan 113 ada 2 nolu mera parselinin 1.030.767,49 m² lik kısmının tahsis amacı değişikliği Mera Kanununun 14. Maddesinin c bendi kapsamında talep edilmiştir. Mart ayı içerisinde yapılan talep; o tarihte yapılan İl Mera Komisyonu tarafından değerlendirilmiş olumsuz algı oluşmuş, ancak olumlu veya olumsuz herhangi bir karar alınmamıştır. Son günlerde basında tartışılan konu ile ilgili olarak tarım, hayvancılık, çevre ve doğal yaşam alanları ile ilgili olan kısımları bir kenara bırakarak konuyu hukuksal açıdan değerlendirecek olursak; 4342 saylı mera kanunun 14. Maddesinde mera, yaylak ve kışlak gibi orta mallarının hangi durumlarda tahsis amacı değiştirileceği açıkça belirtilmiştir. Kanunun 14. Maddesinde; “Tahsis amacı değiştirilmedikçe mera, yaylak ve kışlaktan bu Kanunda gösterilenden başka şekilde yararlanılamaz. Ancak, bu Kanuna veya daha önceki kanunlara göre mera, yaylak ve kışlak olarak tahsis edilmiş olan veya kadimden beri bu amaçla kullanılan arazilerden;  Kamu yatırımları yapılması için gerekli bulunan yerlerin, ilgili müdürlüğün talebi, komisyonun ve defterdarlığın uygun görüşü üzerine, valilikçe tahsis amacı değiştirilebilir ve söz konusu yerlerin tescilleri Hazine adına, vakıf meralarının tescilleri ise vakıf adına yaptırılır denilmektedir. Kanun açısından bakıldığında söz konusu Karma Sanayi Sitesi yapımı, kamu yatırımı kapsamına girmemekte, devlet eliyle yapılan bir yatırım olarak değerlendirilmemekte ve özel mülkiyete geçecek bir yatırım olmaktadır. Her ne kadar yapılacak faaliyet kamu yararına da olsa konu kamu yatırımının konusu değildir ve hatalıdır. Bakanlığı bu konudaki Talimatları halen yürürlükte ve nettir” dedi.

 “KANUNSUZ, YASA DIŞI HİÇBİR FAALİYET TALEBİMİZ BULUNMAMAKTADIR”

ZMO Elazığ İl Temsilcisi Mehmet Karaca yaptığı açıklamada, “İkinci olarak; İlgili Müdürlüğün talep etmesi gereken bir durum söz konusu iken talep Elazığ İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü tarafından yapılmış olup sanayi sitesi yapım işi ve talebi İl Özel İdarelerinin yetki ve sorumluluk alanında değildir. Şöyle ki; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun İl Özel İdaresinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları başlıklı 3. Bölümü, 6. Maddesinde görev ve sorumlulukları net olarak belirlenmiştir. Sanayi Sitesi yapımı ile ilgili bir görevi olmadığı gibi maddenin son paragrafında “4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır.” hükmü bulunmaktadır. Bu kapsamda da talep hukuka aykırı ve usulen bile reddedilmesi gereken bir durumdur. Şehir olarak yatırım istemekteyiz ancak kanunsuz, yasa dışı hiçbir faaliyet talebimiz bulunmamaktadır. Konunun tarım, hayvancılık, mera ve çevre ile olan ilgisiyle alakalı açıklamamızın baki kaldığını beyanla; usulsüz tahsis amacı değişikliği işlemlerinin takipçisi olacağız. İlimizle ilgili olarak yapılacak olan kanunlar çerçevesindeki her yatırımın da destekçisi olduğumuzu saygı ile bildiririz” dedi.

mehmet karakılıçmehmet karakılıç