YEREL
Giriş Tarihi : 04-02-2021 14:47   Güncelleme : 04-02-2021 14:47

İL HIFZISSIHHA KURULU’NDAN YENİ KARARLAR

İL HIFZISSIHHA KURULU’NDAN YENİ KARARLAR

Elazığ İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Erkaya Yırık Başkanlığında gündemdeki konuları görüşmek üzere Ocak ayında üç farklı toplantı gerçekleştirildi.

15 Ocak Cuma günü gerçekleştirilen toplantıda sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler ve kişiler listesine ekleme yapıldı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere ver verildi;

01.12.2020 tarih ve 2020/105 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararı’nın eki olan “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi” ne ;

1.Araç muayene istasyonları ve buralarda çalışan personel ile araç muayene randevusu bulunan taşıt sahipleri,

2.Motorlu taşıt sürücü kursları, havacılık ve denizcilik kursları, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları ve iş makineleri sürücü eğitim kurslarına devam eden kursiyerlere yönelik hafta sonları düzenlenmesi zorunlu olan direksiyon eğitim sınavları ile diğer teorik ve uygulama sınavlarında görev alan komisyon görevlileri, usta öğreticiler ve bu sınavlara girecek kursiyerler,

3.Milli Eğitim Bakanlığı EBA LİSE TV MTAL ve EBA platformunda yayınlanmak üzere Bakanlığa bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarında çalışmaları devam eden uzaktan eğitim video çekimi, kurgu ve montaj faaliyetlerini yürütmekte olan ya da söz konusu çalışmaların koordinasyonunu sağlayan personel, Hususlarının eklenmesine karar verildi.

27 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirilen toplantıda salgınla mücadeleye yönelik olarak konaklama tesislerine için getirilen bu düzenlemelere rağmen son günlerde özellikle kayak otellerinde fiziki mesafe kurallarına aykırı şekilde kalabalıkların oluşmasına neden olacak organizasyonların düzenlenmesi nedeniyle yeni kararlar alındı.

Alınan kararda aşağıdaki maddelere yer verildi;

İlimizdeki kayak otellerinde;

1. İçişleri Bakanlığının ilgili Genelgeleri ve Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi Çalışma Rehberinde konaklama tesisleri için belirlenen tüm kural ve esasların kayak otellerinde de eksiksiz uygulanmasının sağlanmasına,

2. Yiyecek-içecek servisi başta olmak üzere konaklama tesisinin herhangi bir yerinde ya da belirli zaman aralıklarında müşterilerin topluca bir araya gelmelerini engelleyecek her türlü tedbirin alınması, bu doğrultuda parti, eğlence vb. etkinliklerin düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmemesine,

3. Konaklama tesisleri için getirilen "açık alanlar dahil restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında saat 22.00'den sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmemesi" kuralının kayak otelleri için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerin tamamını kapsayacak şekilde uygulanmasına,

4. Telesiyej, teleski gibi mekanik hatların iniş ve biniş noktalarında olası yığılmaları engellemek için fiziki mesafe kurallarına uygun bekleme alanı düzenlenmesine,

5. Kayak odalarında fiziki mesafe planına uygun kapasite belirlenmesi, çakışmaları önlemek amacıyla kayak odası kullanım periyodları düzenlenmesine,

6. Emanet dolaplarının sosyal mesafe kuralına uygun kullanımının sağlanması, konakladığı sürece aynı dolabın aynı misafir tarafından kullanımının sağlanması, her misafirin kiralama süresi sona erdikten sonra yeni misafirin kullanımı için emanet dolapları, kayak takımları, baton, kayak ayakkabıları, board ve ayakkabıların temizlik, bakım ve hijyeninin sağlanarak kullanıma hazır hale getirilmesine,

7. Kayak otelleri ve tesislerinde Covid-19 tedbirlerine uyulması hususunun salgın denetim ekipleri ve kolluk görevlileri marifetiyle düzenli olarak denetime tabi tutulmasına, oy birliği ile karar verildi.

28 Ocak Perşembe günü düzenlenen toplantıda Eğitim öğretim konu alındı.

Düzenlenen toplantıdan çıkan karar doğrultusunda;

1.Resmi / özel okullar ile Özel Öğretim Kurslarında 8 ve 12’inci sınıf seviyesinde eğitim öğretim gören öğrencilerin, örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanların, öğrenci velilerinin, okul hizmetli personelinin, kurslarda görevli öğretmenlerin ve DYK il sorumlusu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı’nın hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına, toplu taşıma araçlarını kullanmak durumunda olanların söz konusu araçları kullanabilmelerine,

2.Noterlerin mesai saatlerinin 09:00-12:00 / 13:00-17:00 olacak şekilde yeniden düzenlenmesine, karar verildi.