YEREL
Giriş Tarihi : 16-03-2021 20:07   Güncelleme : 16-03-2021 20:07

IJIEA DERGİSİ TUBİTAK ULAKBİM TR TARAFINDAN DİZİNLENECEK

IJIEA DERGİSİ TUBİTAK ULAKBİM TR TARAFINDAN DİZİNLENECEK

Fırat Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Niyazi Özdemir ve Prof. Dr. Hikmet Esen’in Baş Editörlüğünü, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Kapıcıoğlu’nun Genel Yayın Yönetmeni olduğu ve Fırat Üniversitesi Öğretim elemanlarından Arş. Gör. Cihangir Kale’nin Mizampaj Editörlüğünü yaptığı 2016 yılında yayın hayatına başlayan International Journal of Innovative Engineering Applications (IJIEA) isimli uluslararası hakemli dergi Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBİTAK) bünyesindeki Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) tarafından geliştirilen TR Dizin veri tabanında taranmaya başlanmıştır.

Son yıllarda Doçentlik Atama Kriterleri ve Akademik Teşvik Yönetmeliği içerisinde büyük öneme sahip olan Türkiye’nin en geniş hakemli veri tabanı TR Dizin, en kapsamlı tam metin veri tabanı olmasının yanında yeni eklenen özellikleri ile Atıf Veri Tabanı olma özelliği de kazanarak alanda liderlik özelliğini devam ettirmektedir.Türkiye adresli bilimsel dergilerin uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi ve bu dergilerdeki içeriğe erişimin sağlanmasını sağlayan bu veri tabanında Fırat Üniversitesi Öğretim Üyeleri tarafından kurulan bir derginin daha eklenmesi gurur vericidir.

Dergi Baş Editörlerinden Prof. Dr. Hikmet Esen, TÜBİTAK ULAKBİM tarafından geliştirilen TR Dizin’ in, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında makaleler içeren bibliyografik / tam metin bir veri tabanı olduğunu ve dergimizin bu veri tabanına eklenmesinin oldukça zorlu kriterleri sağlayarak olumlu yönde sonuçlandırılmasının sevindirici olduğunu belirtmiştir. 2020 yılında dergimizde yayınlanan akademik çalışmalar TÜBİTAK tarafından TR Dizin olma kriterlerini sağladığından 2020 yılından itibaren dergimizde basılan makaleler de TR Dizin statüsü kazanmıştır. Dergi Baş Editörlerinden Prof. Dr. Niyazi Özdemir ise Doçentlik Atama Kriterleri ve Akademik Teşvik Yönetmeliği içerisinde oldukça büyük öneme sahip olan TR Dizin’in mevcut dergilerde yayın kabul süreçlerinin yaklaşık 2 yıl sürdüğünü, Türkiye’de sayı olarak sınırlı sayıda olan TR Dizin dergiler olması nedeniyle bizim dergimizin de bu anlamda bilim camiasını rahatlatacağını vurguladı.

Prof. Dr. Niyazi Özdemir ve Prof.Dr. Hikmet Esen, Türkçe isim olarak “Uluslararası Yenilikçi Mühendislik Uygulamaları Dergisi” ismi ile 2016 yılında yayın hayatına başlayan dergimize öncelikle tam destekleri için yurtiçi ve yurtdışındaki tüm akademisyenlere ve bu derginin ortaya çıkması için cesaret ve katkı sağlayan herkese teşekkürlerini sunduğunu belirtmişlerdir. Bu derginin, mühendislik ve temel bilimin tüm alanlarını kapsadığını, Haberler ve Odak, Görüşler ve Yorumlar ve son olarak Araştırma olmak üzere derginin üç ana bölüm içerdiğini ve bu bölümlerden Haberler ve Odak kısmı, mühendislik ve temel bilim araştırmalarının sınırlarını ve temel konularını takip ettiğini ve küresel mühendislik ve temel bilim araştırma ve uygulama alanları hakkında raporlar sunduğunu belirtmişlerdir. Görüşler ve Yorumlar kısmının, mühendislik ve temel bilim araştırmalarındaki mevcut süreçlerin ve durumların açıklamalarının yanı sıra tartışmalı konulardaki yorumları içerdiğini, bu bölümün aynı zamanda büyük mühendislik projeleri üzerine yorumları ve geliştirme eğilimleri ile ilgili tahminleri de kapsadığını, son olarak da Araştırma bölümü ile bir veya iki özel konuya odaklanıldığı ve bu çalışma alanlarındaki en son araştırma başarılarının yayınlandığını belirtmişlerdir.

Mühendislik ve teknoloji alanında yayın yapan International Journal of Innovative Engineering Applications (IJIEA)  isimli derginin, TR Dizin Veri tabanında “Engineering” anahtar sözcüğü ileyapılan tarama sonucunda 59 dergiden biri olduğu görülebilir. Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki defa online yayımlayan “International Journal of Innovative Engineering Applications”  isimli dergimize https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijiea adresinden ulaşabilirsiniz.

Son olarak Dergi editörleri tarafından dergiye bugüne kadar emek vermiş tüm dergi kurullarına, makale hakemlerine ve yazarlarına katkılarından dolayı teşekkür edilerek derginin TR Dizin’e girmesinin bilim camiasına hayırlı olması temennisinde bulunulmuştur.